Tekniken tar över

För varje år som går låter vi tekniska apparater ta över allt fler arbetsuppgifter, både ute i verksamheter och i våra hem. Hur ser framtiden ut? Hur kommer människor att arbeta när tekniken tar över alla arbetsuppgifter? Hur på verkas människan av dessa abrupta förändringar? Det är stora frågor och ingen vet ju säkert.

25 okt 2017