Förvandla fakturorna till kontanter

Du som driver ett företag kan ibland få lite bekymmer med kassaflödet och därmed få en dålig likviditet, med andra ord så har du tomy i kassan för tillfället. Du kanske har råkat ut för det här någon gång att du har skickat ut fakturor till dina kunder och väntar på att de ska betala, men har själv egna fakturor att betala men inga pengar att göra det med. Då kan du använda dig av en tjänst som kallas factoring, eller med vanliga ord: du kan sälja dina fakturor. Det gör att du snabbt och enkelt får loss kapital och kan då betala dina egna leverantörer utan att det påverkar dina kunder över huvud taget.

Hur funkar det?

Det är ganska enkelt, du vänder dig till en firma som jobbar med att köpa fakturor. De ger dig pengar och tar över fakturan, dina kunder drabbas inte utan har kvar samma betalningsdatum och samma kostnader vilket gör att din pålitlighet inte påverkas negativt. Det är en ganska vanlig transaktion i dagen företagsvärld, många av de stora företagen, lika väl som många mindre, använder sig av den här metoden för att komma ur en tillfällig brist på kontanta medel och kan på så sätt öka kassaflödet på ett bra sätt. För dig som vill sälja dina fakturor så kan du vända dig till säljafakturor.nu och där få mer information om hur du går tillväga. 

6 Mar 2017